Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(sav.gov.vn) - Sáng 11/4/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 11. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Mạnh Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành; Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Kiểm toán nhà nước Nguyễn Bá Dũng tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Đinh Xuân Tùng trình bày dự thảo báo cáo Kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018; Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Văn Thái trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự Hội nghị


Theo đó, trong quý I/2018, BCH, BTV Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2018 của BCH, BTV Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo. BCH, BTV Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới; một số cấp ủy trực thuộc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quán triệt, truyền đạt Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tập trung công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Trung ương về việc tổ chức Tết nguyên đán năm 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm tới tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mình công tác, quan tâm nhiều đến biến động của khu vực và thế giới.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng cho biết, trong quý II/2018, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. 

Đồng thời tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 03 trọng tâm công tác: Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo báo cáo Kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một số ý kiến chỉ rõ những bất cập, chồng chéo trong những mô hình về tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động của các Bộ, Ngành cũng như của các Đảng ủy trong quá trình thực hiện thời gian qua, đề xuất những giải pháp tháo gỡ…
 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị BTV Đảng ủy Khối ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản.

Cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ đã nêu như trong báo cáo, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các ủy viên BCH, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thưTrung ương đảng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các kế hoạch công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính và hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng, đảng ủy Khối và của đơn vị; Tăng cường phối hợp giữa đảng đoàn, Ban cán sự, lãnh đạo của các Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương trong việc chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo./.

M. Thúy