Hội nghị thường kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 5/2018

(sav.gov.vn) - Chiều 15/5/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 5/2018 dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (diễn ra từ ngày 07 - 12/5/2018); Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Thị Thúy Nhàn trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày Tờ trình về việc tuyên dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN Doãn Anh Thơ trình bày Tờ trình về kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành V, chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Tờ trình về hồ sơ xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn cho biết, Đảng ủy KTNN đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị tới các cấp ủy đảng, đảng viên, bước đầu đã tạo ra được chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ.
 
Qua 02 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại KTNN ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu. Tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.
 
Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW và đề ra 5 giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Theo đó, Đảng ủy KTNN sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của KTNN; Thực hiện 04 nội dung Đảng ủy KTNN đã lựa chọn bổ sung vào Chương trình công tác toàn khóa; Tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của cá nhân, tập thể trong và ngoài KTNN để làm gương, khích lệ tinh thần thi đua làm theo của mọi cá nhân, tập thể; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ sở Đảng trực thuộc...
 
Tại Hội nghị, các Ủy viên BTV cơ bản đồng tình và đánh giá cao nội dung của dự thảo báo cáo. Các ý kiến lưu ý, báo cáo cần tập trung đánh giá thêm về thực trạng của Ngành trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong đó đi sâu vào đánh giá kết quả, hiệu quả công việc trên cương vị được giao của cán bộ, đảng viên, dưới góc nhìn đa chiều; Tính gương mẫu của người đứng đầu trong 02 năm qua. Bên cạnh đó, cần đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các tiêu chuẩn cụ thể, chống lại các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, ngại trau dồi chuyên môn, chạy chức chạy quyền, quan liêu, vô cảm...
 
Các Ủy viên BTV đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.
 
Cũng tại Hội nghị, BTV đã thảo luận, cho ý kiến về việc tuyên dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành V, chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
BTV Đảng ủy KTNN biểu quyết, thống nhất kết nạp 10 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 Đảng viên./.

M. Thúy