Thư của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán nhà nước nhân dịp năm mới 2020 - xuân Canh Tý

Thư của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán nhà nước nhân dịp năm mới 2020 - xuân Canh Tý