Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) – Sáng 01/8/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 539 của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng KTNN. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 539 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn Kiểm tra số 539, có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 539 và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 539.

Về phía KTNN, có sự tham dự của các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng KTNN Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Hà Thị Mỹ Dung.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 539 Nghiêm Phú Cường trình bày Quyết định 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban cán sự đảng: Bộ Giao thông, Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo kết quả kiểm tra các Ban cán sự theo quyết định, trình Bộ Chính trị (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương) trong quý III/2022.

Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 539 Nghiêm Phú Cường cũng cho biết, Đoàn kiểm tra đã xây dựng đề cương chi tiết của báo cáo kiểm tra, gửi Ban cán sự đảng KTNN. “Trên cơ sở nghiên cứu kỹ đề cương chi tiết, đề nghị Ban cán sự đảng KTNN chuẩn bị tài liệu để Đoàn kiểm tra hoành thành báo cáo theo đúng tiến độ” - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 539 yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 539 Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là thời điểm quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 11 Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự của 33 tổ chức đảng, trong đó có KTNN. “Điều đó thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của các tổ chức đảng. Mục tiêu là qua công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những mặt làm tốt để phát huy; các yếu kém, hạn chế để khắc phục.” - Trưởng đoàn kiểm tra số 539 nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt chương trình của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra số 539 Trần Cẩm Tú yêu cầu: KTNN xây dựng báo cáo dựa trên đề cương chi tiết đã được soạn thảo; chú ý chất lượng báo cáo, tránh hình thức; đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Trong xây dựng nội dung, cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của KTNN; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ, cán bộ vì “thành bại là do yếu tố con người”.

Về phía Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, Đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Chính trị; triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đoàn; xác định trọng tâm, trọng điểm và những nhiệm vụ cốt lõi trong công tác kiểm tra, tránh dàn trải.

Trưởng đoàn kiểm tra số 539 Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu KTNN và Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, đồng thời cần tránh làm ảnh hưởng tới công việc thường xuyên, công việc chuyên môn của các Bên. “KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, có tính chất tương đối độc lập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp KTNN chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế, tồn tại để đề xuất các giải pháp, kiến nghị, để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng Ban Cán sự Đảng KTNN và Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp để hoàn thành tốt các nội dung được kiểm tra” – Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
 
Đồng chí Ngô Văn Tuấn phát biểu
Thay mặt Ban cán sự đảng KTNN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn cho biết, với tinh thần quán triệt và quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 02/6/2021, Ban cán sự đảng KTNN đã ban hành Chương trình hành động số 41-Ctr/BCSĐ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó đã xác định rõ các mục tiêu và yêu cầu để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Căn cứ Chương trình hành động của Ban cán sự đảng KTNN, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội VII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN, ngày 15/6/2021, Đảng ủy KTNN đã ban hành Chương trình hành động số 169-Ctr/ĐU để cụ thể hóa thành Chương trình hành động cụ thể, triển khai tới các chi, đảng bộ trực thuộc và tới từng cán bộ, đảng viên. Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, căn cứ Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa các nội dung vào Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm kỳ của đơn vị.

“Thay mặt Ban cán sự đảng KTNN, tôi xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn kiểm tra để chỉ đạo Ban cán sự đảng KTNN bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra để thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra, giám sát”- đồng chí Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh./.

Ngọc Bích