Xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ kỷ cương, chuyên nghiệp, đổi mới trong nhiệm kỳ 2020-2022

(sav.gov.vn) - Sáng 06/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có: Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy KTNN Đào Văn Dũng – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo nhưng tập thể Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc, toàn diện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ TCCB nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng công tác tham mưu có bước chuyển biến rõ rệt. Trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của công chức, đảng viên được nâng cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong Chi bộ luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ đều tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, cấp ủy tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” của Đảng ủy KTNN; Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm.
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Cấp ủy thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy KTNN. Hàng năm, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên; thực hiện việc bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đảm bảo công bằng, khách quan. Các công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng được Chi ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và đạt được nhiều kết quả tốt.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ, thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Tập thể Vụ luôn nỗ lực, cố gắng, được Lãnh đạo KTNN và các đơn vị đánh giá cao trong các mặt công tác: Xây dựng văn bản; Sắp xếp tổ chức bộ máy; Quản lý ngạch, bậc tiền lương; Công tác nhân sự; Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ.

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lãnh đạo đơn vị tham mưu Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc KTNN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; Xây dựng đề án, tổ chức các kỳ thi chuyển ngạch, nâng ngạch, đồng thời gửi công chức, viên chức dự thi để hoàn thiện ngạch cho công chức, viên chức, bổ sung và hoàn thiện cơ cấu ngạch bậc theo các mục tiêu của chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Các kỳ thi đều được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.

Để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho KTNN, trong điều kiện biên chế giới hạn của KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ đã đề xuất, tham mưu Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức tuyển dụng đúng quy định, minh bạch, khách quan và công khai.

Xác định công tác cán bộ là quan trọng, trong đó việc xây dựng lực lượng cán bộ lãnh đạo các cấp đóng vai trò then chốt, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước căn cứ trên tình hình thực tế, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo cán bộ được bổ nhiệm có môi trường phù hợp để phát huy sở trường công tác.
 
Toàn cảnh Đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ xác định mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2022 là “Xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ kỷ cương, chuyên nghiệp, đổi mới”. Theo đó, đơn vị sẽ bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và trọng tâm hàng năm của Ngành để tham mưu hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được xác định để thực hiện mục tiêu đề ra, đó là: Tiếp tục quán triệt đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định của Ngành; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh" gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, làm tốt công tác đảng vụ và phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm, nắm chắc diễn biến tư tưởng của Đảng viên...

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt, chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác trong nhiệm kỳ tới, với các nội dung chủ yếu: Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động; tham mưu từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những nội dung: Tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm toán viên KTNN và đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Đình Thăng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III chúc mừng những thành tích Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. “Công tác tổ chức cán bộ là vấn đề sống còn của mỗi cơ quan, tổ chức. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên của KTNN có trình độ chuyên môn năng lực, đáp ứng được yêu cầu của Ngành như hiện nay, vai trò của Vụ Tổ chức cán bộ có tầm quan trọng hàng đầu” – đồng chí Lê Đình Thăng nhấn mạnh.

Cơ bản đồng tình với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng lưu ý một số nội dung Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, cụ thể: Tiếp tục quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ độc lập, khách quan; Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực…

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là vấn đề then chốt, đồng chí Lê Đình Thăng cũng đề nghị Chi bộ cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này và có chiến lược đào tạo bài bản, lâu dài; gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Thay mặt cho Chi ủy và lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung - Bí thư Chi ủy cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Thăng và các tham luận trình bày tại Đại hội. Đồng thời khẳng định Chi bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Chi ủy. Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đại biểu./.

M. Thúy