Đảng bộ KTNN khu vực IV: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ KTNN khu vực IV trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 11/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy KTNN khu vực IV đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đào Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy KTNN; Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN; Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ KTNN khu vực IV.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ KTNN khu vực IV nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng Võ Văn Thọ đã trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực IV khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ KTNN khu vực IV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy KTNN giao, được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đánh giá cao trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm liền Đảng bộ KTNN khu vực IV đạt danh hiệu tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc, được Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen 5 năm thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu của KTNN.

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán của 80 cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán; tổng hợp kết quả xử lý tài chính là 30.318 tỷ đồng. Qua kiểm toán đã kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, hủy bỏ một số văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, KTNN khu vực IV luôn có cuộc kiểm toán chất lượng vàng và một số cuộc kiểm toán được lãnh đạo KTNN khen thưởng đột xuất.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 08 Chi bộ,  các Chi bộ tổ chức theo các phòng, được sắp xếp phù hợp với yêu cầu lãnh đạo công tác chuyên môn và thuận lợi cho việc sinh hoạt của các Chi bộ. Công tác quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch cấp ủy các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 luôn được Đảng ủy định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy KTNN; Đảng ủy lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Đảng ủy KTNN khu vực IV đã thành lập 59 Chi bộ Đảng sinh hoạt tạm thời tại các Đoàn kiểm toán, chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ này được đảm bảo và duy trì thường xuyên, góp phần thực hiện công tác lãnh đạo các Đoàn kiểm toán trong hoạt động kiểm toán.

Đối với kết quả lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: Đảng ủy lãnh đạo thống nhất, toàn diện về công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tập trung, công khai, minh bạch và theo đúng hướng dẫn, phân cấp quản lý cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế tại đơn vị, đáp ứng trong tình hình mới. Đảng ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo cơ quan tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và theo đúng định hướng chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán; phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 03 năm (2019-2021) theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự Đảng.

Trong các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm, triển khai thường xuyên theo các nội dung định hướng của Đảng ủy KTNN. Các Đảng ủy viên phát huy vai trò của mình, đảng viên trong Đảng bộ ý thức được trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các công việc được giao.

Đảng bộ KTNN khu vực IV xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu xuyên suốt: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục xây dựng Đảng bộ KTNN khu vực IV trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mnh và tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được các đảng biểu tham dự nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực IV, lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN Đào Văn Dũng phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN Đào Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ KTNN khu vực IV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. „Với truyền thống là một tập thể đoàn kết vững mạnh, có nhiều thành tích nổi bật trong nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đội ngũ Đảng viên có bản lĩnh chính trị và có nhiều kinh nghiệm trong công tác, Đảng bộ KTNN khu vực IV xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu của Đảng bộ KTNN“ – đồng chí Đào Văn Dũng nói.

Đồng chí Đào Văn Dũng đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN khu vực IV cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ phòng trực thuộc, các Chi bộ tạm thời tại các Đoàn kiểm toán; tăng cường và nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của Đảng ủy trong các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương mà Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đảng bộ; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.
 
 
Diệu Linh.