Đại hội Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII lần thứ III: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 26/5/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; đại diện cấp ủy một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII.
 
Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận KTNN CNVII lần thứ II, Nhiệm kỳ 2015-2020 cấp ủy luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, bám sát các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.
 
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều phát hiện nổi bật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng KHKT được chú trọng, đổi mới, công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán được tăng cường góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.
 
Với sự đổi mới trong các khâu của hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán của từng năm trong giai đoạn vừa qua được từng bước nâng lên. Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, các kêt quả xử lý tài chính KTNN chuyên ngành VII đạt được:   Tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và tăng thu các Quỹ ngoài NSNN trên 6.000 tỷ đồng;  Giảm chi NSNN gần 600 tỷ đồng ; Điều chỉnh số liệu xây dựng cơ bản, giảm trừ quyết toán, kiến nghị xử lý tài chính khác trên 800 tỷ đồng; Kiến nghị điều chỉnh tăng phải thu, tăng số dư nguồn quỹ  hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trên 9.000 tỷ. Bên cạnh việc kiến nghị về xử lý tài chính, các Báo cáo kiểm toán đã đưa ra những đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán, chỉ ra các ưu điểm, những sai sót, tồn tại hạn chế; đưa ra các kiến nghị xử lý phù hợp; đề xuất các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý, tài chính ngân sách đối với các đơn vị được kiểm toán; kiến nghị sửa đổi bổ sung nhiều văn bản, đồng thời kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Trong giai đoạn 2015-2020, KTNN chuyên ngành VII đã đã đề nghị cơ quan chức năng cho điều tra, xác minh 02 vụ việc để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm
 
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy chuyên ngành VII đã chỉ đạo đơn vị tăng cường các nội dung kiểm toán về công nghệ thông tin (CNTT). Ngoài ra trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị chuyên ngành cũng đã đẩy mạnh việc kiểm toán trong môi trường CNTT. Đến nay chuyên ngành đã hoàn thành việc xây dựng Hướng dẫn kiểm toán CNTT; Tài liệu kiểm toán CNTT; Xây dựng hồ sơ xin tài trợ JICA, Worldbank liên quan đến kiểm toán CNTT vàphối hợp tham gia các hoạt động liên quan đến kiểm toán CNTT; Tham gia các hoạt động đối ngoại liên quan đến kiểm toán CNTT trong khuôn khổ ASOSAI; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo kiểm toán CNTT.
 
Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy đơn vị quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên, công chức trong đơn vị, tình hình đơn vị ổn định, không xảy ra tình trạng đơn thư kiến nghị, tố cáo, đoàn kết nội bộ tốt; đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ trực thuộc cơ bản duy trì sinh hoạt đầy đủ, kể cả sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, đảng viên thể hiện chính kiến và tâm tư nguyện vọng. Ban chấp hành Đảng ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp đảm bảo đủ số lượng, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, năng lực của các cấp ủy đảng, đồng thời thường xuyên chăm lo đến công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 19 đảng viên mới.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch hàng năm và thực hiện theo đúng quy định. Chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đơn vị đã được nâng cao từng bước. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 31 lượt chi bộ....
 
Báo cáo chính trị của Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát của Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, hội nhập; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
 
Chỉ tiêu cụ thể được đưa ra gồm: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo KTNN và Đảng ủy KTNN giao, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán một cách toàn diện trên cả 3 mặt: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán; Xây dựng Đảng bộ bộ phận luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có trên 50% chi bộ luôn giữ vững là chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các chi bộ và tối thiểu 30% đảng viên trong đảng bộ bộ phận; Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp từ 5-10 đảng viên mới.
 
Báo cáo chính trị cũng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa ra.
 
Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên biểu dương, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII trong nhiệm kỳ vừa qua. “Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong chỉ đạo triển khai các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán CNTT; kiểm toán hoạt động” – đồng chí Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đoàn Xuân Tiên nhất trí với mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đưa ra trong báo cáo chính trị của Đại hội. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII bám sát định hướng nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII để triển khai, áp dụng vào nghị Quyết của Đảng bộ đơn vị; đồng thời cần cụ thể hóa chương trình hành động toàn khóa với các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm.

Nhấn mạnh tới sức mạnh của đoàn kết, đồng chí Đoàn Xuân Tiên cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII cần tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đổi mới phương thức kiểm toán, đặc biệt đối với lĩnh vực mới là kiểm toán CNTT xứng đáng với vị trí là đơn vị chủ chốt của Ngành trong lĩnh vực kiểm toán CNTT.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Vũ Văn Cường cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Xuân Tiên; đồng thời cam kết cùng toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; xây dựng Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VII trong sạch, vững mạnh.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 07 đại biểu. /.
 
Ngọc Bích