KTNN tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII

(sav.gov.vn) - Đảng bộ Kiểm toán nhà nước ( KTNN) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 34 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở, 10 Đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 1.500 đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 70% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ các cấp, đến nay 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở, bộ phận trực thuộc Đảng bộ KTNN đã hoàn thành tổ chức đại hội. Việc tổ chức thành công Đại hội các cấp được đánh giá là tạo tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, nhưng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Tính đến tuần đầu tháng 6/2020, đã có 34 tổ chức cơ sở đảng chiếm 100% tổng số tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ KTNN tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với 24 Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ trực thuộc, đại hội đã bầu 175 cấp ủy viên, trong đó có 54 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 27 cấp ủy viên là nữ, độ tuổi dưới 35 có 4 đồng chí. Với 10 chi bộ cơ sở và bộ phận, đại hội đã bầu 35 cấp ủy viên, trong đó có 11 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 12 cấp ủy viên là nữ.

Để bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng thời căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ và các Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cũng như hướng dẫn về rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII… đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
 
Đảng bộ KTNN báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy, lãnh đạo nhiều đơn vị đã đề ra những yêu cầu rất cụ thể để đảm bảo an toàn cho đại hội trong phòng chống dịch COVID-19: Đại biểu về dự đại hội phải thực hiện quy trình sát khuẩn và đeo khẩu trang; đại hội bố trí khoảng cách hợp lý, thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội; hạn chế tối đa khách mời; cấp ủy cấp trên chỉ phân công một số đồng chí có trách nhiệm dự, chỉ đạo đại hội; tiết giảm các hoạt động văn nghệ, chào mừng đại hội...

Nhìn chung, kết quả đại hội đúng chủ trương chỉ đạo, đảm bảo đúng quy trình, nội dung và tiến độ, trong đó có 2 Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư. Kết quả cho thấy, đại hội đảng các cấp bảo đảm chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy chế, quy định. Hầu hết nhân sự trúng cử tại đại hội đều đúng với phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. 02 đơn vị đại hội điểm là: Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI và Đảng bộ KTNN khu vực VII bầu Bí thư trực tiếp đạt tỷ lệ 100%. Ban chấp hành các đơn vị có nhiều đổi mới, nhiều đồng chí cán bộ trẻ, cán bộ nữ được cơ cấu vào cấp ủy và đảm bảo tính kế thừa. Các đồng chí trúng cử BCH nhiệm kỳ mới đều có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển.

Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ  2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy KTNN cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Tại hầu hết các đại hội, công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Báo cáo chính trị đã tổng kết trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu và đề ra giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Các ý kiến tham gia tại đại hội, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung nhiều giải pháp thiết thực. “Các tổ chức đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Việc xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được triển khai với tinh thần dân chủ, lựa chọn được những cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực theo đúng quy định của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao nên đạt kết quả cao trong bầu cử’ – đồng chí Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh.
 
Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Để triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thành lập 04 Tiểu ban giúp việc Đại hội: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu nhân sự vào cấp uỷ Đảng bộ KTNN khoá mới, cùng với cấp ủy các đơn vị trực thuộc, Tiểu ban nhân sự Đại hội  đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, trong đó, chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; bổ sung những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, để giới thiệu và làm cơ sở xây dựng Đề án và Phương án nhân sự cho Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ KTNN đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành, theo đó thống nhất giới thiệu 40 đồng chí để bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ giới thiệu 13 đồng chí để bầu 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020 – 2025 giới thiệu 08 đồng chí để bầu 07 đồng chí. Tiểu ban nhân sự đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Kết quả rà soát các đồng chí được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đảng ủy KTNN đã hoàn thiện bản “Báo cáo chính trị" trình đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện về thành tựu mọi mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm qua, nêu bật ý nghĩa cũng như tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập” được bố cục thành 2 phần: Phần thứ nhất là kiểm điểm 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015; Phần thứ 2 nêu mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như mục tiêu và phương hướng của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin vào các hoạt động của Ngành; Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN.

Có thể nói, càng gần đến ngày khai mạc Đại hội, cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên, người lao động KTNN dễ dàng cảm nhận không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương trong toàn Đảng bộ KTNN. Từ những ngày đầu tháng 7/2020, Đảng ủy KTNN đã lên lịch tiến độ chi tiết các công việc chuẩn bị trước thềm Đại hội và kịch bản tổ chức Đại hội, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, hướng dẫn đại biểu thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội, hướng dẫn của Ban kiểm phiếu tổ chức bỏ phiếu…
 
Đại hội Đảng bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2025

Các tổ công tác giúp việc về nội dung đại hội, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền về đại hội, về lễ tân, hậu cần, kỹ thuật và phục vụ Đại hội đã được phân công cụ thể chức trách của từng tổ, từng cá nhân. Đến nay, mọi chương trình đều đã được rà soát kỹ càng, kiểm tra, khớp nối và tổng duyệt. Các phương án dự phòng phát sinh đột xuất, các phương án an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cũng đã được đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh việc chuẩn bị những nội dung tuyên truyền phong phú cho các phương tiện thông tin đại chúng, những hình thức băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích được trang hoàng trong và ngoài hội trường, tại khu vực trụ sở KTNN và trụ sở các đơn vị trực thuộc. Triển lãm ảnh “Từ Đại hội đến Đại hội” với hàng trăm bức ảnh về Đảng bộ KTNN nói chung và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nói riêng được chuẩn bị, in ấn đẹp với nội dung phong phú. Các phóng sự, phim tài liệu được thực hiện đều mang đậm dấu ấn về các mặt hoạt động của Đảng bộ KTNN.

Các ấn phẩm truyền thông của KTNN đã xây dựng chuyên mục về Đại hội đảng các cấp và kịp thời đưa tin, bài về kết quả đại hội đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong KTNN đều có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội. Với chủ đề của năm 2020 là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn Thanh niên KTNN đề nghị các các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua và chương trình hành động năm 2020. Đồng thời, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp; xông pha, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức thành công Chương trình đối thoại với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước và các đồng chí Lãnh đạo KTNN xoay quanh các nội dung quan trọng như công tác xây dựng, phát triển đảng cũng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng đảng viên trẻ…

Công Đoàn KTNN đã tổ chức thành công giải thi đấu thể thao chào mừng 26 năm thành lập ngành và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy KTNN cũng thành lập Ban tổ chức và  ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác văn, thơ và các bài viết về Đảng, về ngành, về hoạt động kiểm toán; ban hành cơ cấu giải; thành lập Ban giám khảo; thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức. Hiện nay, Ban giám khảo đang tiến hành chấm điểm, tổng hợp báo cáo Tiểu ban Tuyên truyền và Ban thường vụ Đảng ủy KTNN. Việc trao giải sẽ được thực hiện tại đêm GALA chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ KTNN dự kiến được tổ chức vào 02 ngày 3 và 4/8/2020. Đây là sự kiện trọng đại, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn, ý chí và khát vọng của Đảng bộ và hơn 2000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, động viên toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt trong bối cảnh vị thế, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN đã được nâng lên tầm cao mới khi Luật KTNN sửa đổi năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Đây thực sự là Đại hội của giai đoạn phát triển mới, khí thế mới, là Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và với trách nhiệm cao nhất nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển bền vững, đồng bộ, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phương Vân