Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy KTNN

(sav.gov.vn) – Chiều 04/8/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Phiên họp thứ nhất để tiến hành công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt trong Đảng. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước điều hành phiên họp.

Tại Hội nghị, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc trong bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã bỏ phiếu bầu 11 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 vào Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt BCH Đảng bộ khóa VII, đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn các đồng chí có đủ uy tín, năng lực, phẩm chất tham gia BCH Đảng bộ khóa mới. Với sự tin tưởng, tín nhiệm đó, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo KTNN lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới./.
 
Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khóa VII:

1. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước;
2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên BCS đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;
3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI;
4. Đồng chí Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III;
5. Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
6. Đồng chí Trần Khánh Hòa - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;
7. Đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
8. Đồng chí Doãn Anh Thơ - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV;
9. Đồng chí Đỗ Văn Tạo - Chánh văn phòng KTNN;
10. Đồng chí Trần Kim Lộc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
11. Đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI.
 
Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN khóa VII:

1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI;
2. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chánh Thanh tra KTNN;
3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
4. Đồng chí Nguyễn Danh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
5. Đồng chí Hoàng Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chuyên trách khóa VI;
6. Đồng chí Lê Hoài Nam - Trưởng Phòng Tổng hợp, Vụ Tổng hợp;
7. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Phòng Công tác Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể. 

M. Thúy