Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN họp chuẩn bị cho Đại hội toàn thể Hội Cựu chiến binh KTNN lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 12/6/2017, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh Kiểm toán nhà nước (KTNN) họp thường kỳ, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội toàn thể Hội Cựu chiến binh KTNN lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đại hội). Ông Nguyễn Trọng Tài - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh KTNN chủ trì cuộc họp.

 
Tại cuộc họp, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các Trưởng Tiểu ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị cho Đại hội. Các ủy viên BCH đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất về thời gian, chương trình, thành phần khách mời, thể thức, dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ được trình bày tại Đại hội, dự kiến giới thiệu nhân sự cho BCH nhiệm kỳ II, đồng thời phân công cụ thể hơn nhiệm vụ của một số Tiểu ban tổ chức, khánh tiết, đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội thành công. 
 
Thay mặt Tiểu ban văn kiện, bà Thái Thị Lan - Phó chủ tịch, thông qua Đề cương dự thảo báo cáo chính trị. Dự thảo báo cáo căn cứ vào các mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất (2012 - 2017), đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội CCB KTNN Nguyễn Trọng Tài đồng tình và đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại cuộc họp. Ông Nguyễn Trọng Tài đề nghị các ủy viên BCH tiếp tục nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ, gửi ý kiến qua email để Tiểu ban văn kiện để tiếp thu hoàn thiện báo cáo trước 25/6/2017; các Tiểu ban theo nhiệm vụ được phân công khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình cụ thể báo cáo BTV trước ngày 25/6/2017 để chuẩn bị cho cuộc họp BCH dự kiến ngày 02/7/2017, tiến tới hoàn tất các công việc trước khi tổ chức Đại hội toàn thể Cựu chiến binh KTNN lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Dự kiến, Đại hội được tổ chức trong ngày 21/7/2017. Buổi sáng, Đại hội họp phiên trù bị. Buổi chiều, Đại hội chính thức khai mạc./.
 
M. Thúy