Hội nghị thường kỳ Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Kiểm toán nhà nước

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/9/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Tài – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib, Ban Chấp hành  Hội Cựu chiến binh KTNN (BCH Hội CCB KTNN) đã tổ chức Hội nghị thường kỳ.

 
Tại Hội nghị, các đồng chí trong BCH đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của Hội 9 tháng đầu năm 2016; Đề xuất kiện toàn Ban Thường vụ, BCH Hội CCB KTNN; Kiện toàn tổ chức các Chi hội, Phân hội có Chi hội trưởng nghỉ chế độ. BCH Hội cũng cho ý kiến thống nhất để triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân, cụ thể hóa một số nội dung hoạt động quý 4 năm 2016. Đồng thời thông qua nội dung Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy KTNN về lãnh đạo công tác Hội CCB KTNN.
 
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy KTNN, các đồng chí trong BCH cho rằng, trong nội dung “Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết”, cần nêu bật những điểm đặc thù của Hội CCB KTNN cũng như đưa vào Báo cáo một số chi hội tiêu biểu, hoạt động tốt; cần mạnh dạn nêu lên 1 số tồn tại trong hoạt động của Hội thời gian qua, để từ đó đề ra được những giải pháp, đề xuất với Ban Cán sự đảng KTNN, giúp hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu.
 
Các đồng chí trong BCH đã thảo luận, thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm, trao tặng Kỷ niệm chương của Hội CCB KTNN vào trung tuần tháng 12/2016; chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 - Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2017 – 2022, dự kiến vào cuối tháng 6/2017.
 
Tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Tài – Chủ tịch Hội CCB KTNN đánh giá cao dự thảo Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy KTNN, đồng thời yêu cầu bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo trước khi báo cáo Thường vụ Đảng ủy KTNN.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Tài cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ Hội CCB KTNN cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Các chi hội trực thuộc tiến hành rà soát, đề xuất các cá nhân của Hội được tặng Kỷ niệm chương, gửi về BCH Hội để phục vụ cho công tác tổng kết cuối năm 2016; Dự kiến thành lập Ban Tổ chức “Đại hội đại biểu lần thứ 2 - Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2017 – 2022”, để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội vào năm 2017 được thành công tốt đẹp./.
 
M. Thúy