Công tác đoàn và phong trào thanh niên Kiểm toán nhà nước tạo dấu ấn riêng trong Khối các cơ quan Trung ương

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong suốt quá trình phát triển của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn là một tổ chức quan trọng, là đội ngũ năng động, sáng tạo, không ngại khó, vượt qua mọi thách thức cùng với các tổ chức khác trong Đoàn Khối thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc và có nhiều kết quả nổi bật với sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, trong những năm qua, hoạt động của Đoàn Thanh niên KTNN đã đem đến nhiều kết quả đáng biểu dương, ghi nhận.

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên KTNN đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên với nội dung và hình thức phong phú, thông qua các hoạt động thiết thực. Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thường xuyên góp phần hình thành đội ngũ cán bộ trẻ kiểm toán “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”.

Thứ hai, phong trào thanh niên tình nguyện của KTNN với nhiều điểm sáng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích của tuổi trẻ KTNN, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực; đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ KTNN đã thể hiện tinh thần sáng tạo, kịp thời thích ứng với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực được triển khai hiệu quả.

Thứ ba, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học được Đoàn Thanh niên KTNN quan tâm triển khai trong toàn Đoàn. Đoàn Thanh niên KTNN đã phát động các đoàn viên tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN để từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn, hoạt động kiểm toán đã có nhiều phát hiện kiểm toán mới, mang tính đột phá...

Thứ tư, công tác xây dựng chi đoàn vững mạnh được triển khai thường xuyên. Ban thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN trong chỉ đạo điều hành đã linh hoạt, chủ động giao nhiều phần việc, công trình thanh niên để các chi đoàn trực thuộc chủ trì thực hiện. Qua đó, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên KTNN luôn đạt được nhiều kết quả trên nhiều mặt, có sự lan tỏa từ cơ quan Trung ương đến các chi đoàn trực thuộc.

Thứ năm, trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên đã luôn phát huy cao tinh thần chủ động, tích cực. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện tốt. Các chi đoàn cơ sở cũng đã làm tốt công tác giới thiệu quy hoạch những cán bộ, đảng viên trẻ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức và được tín nhiệm bổ nhiệm vào các cấp lãnh đạo.

Cũng như các cấp bộ Đoàn thuộc Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 vào thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là thời điểm các cấp, các ngành đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ KTNN, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên KTNN tiếp tục quan tâm tập trung các nội dung quan trọng, như: Đổi mới phương thức tuyên truyền, chủ động lan tỏa thông tin tích cực. Chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên để có những định hướng kịp thời; đồng hành với Thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong mọi hoạt động… 

Có thể nói đây là giai đoạn vàng của hoạt động Đoàn thanh niên tại KTNN khi KTNN chuẩn bị cho 30 năm thành lập và phát triển. Mong rằng Đoàn Thanh niên KTNN luôn là cầu nối giữa đoàn viên, thanh niên với các cấp lãnh đạo; thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nguồn nhân lực tinh thông, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Bùi Hoàng Tùng - Q. Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương   
(Báo Kiểm toán số 30/2022)