5 năm thành lập Hội Cựu chiến binh KTNN: Phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp phát triển Ngành

(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 21/12/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội Cựu chiến binh KTNN (CCB KTNN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Hội CCB KTNN (22/12/2010-22/12/2015) gắn với tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 
Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, các đồng chí đại diện cơ quan Trung ương hội CCB Việt Nam. Về phía KTNN có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN; Đại diện các Tổ chức Đoàn thể KTNN và toàn thể Hội viên Hội CCB KTNN.

         
                                                           Toàn cảnh Lễ kỷ niệm
Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trọng Tài, Chủ tịch Hội CCB KTNN cho biết, Hội CCB KTNN được thành lập ngày 22/12/2010 gồm 15 chi, phân hội với 105 Hội viên. Trải qua thời gian 5 năm hoạt động, Hội từng bước kiện toàn về cơ cấu tổ chức, đến nay Hội có 160 Hội viên với cơ cấu 23 chi hội, phân hội trực thuộc.

Xác định vị trí là tổ chức chính trị xã hội thuộc cơ quan KTNN, trong những năm qua, Hội CCB KTNN luôn vận động Hội viên giữ gìn phẩm chất Bộ đội cụ hồ, nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trên mặt trận hoạt động kiểm toán, gương mẫu đi đầu trong học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Hàng năm, Hội xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, tích cực tham gia các phong trào thi đua chung của Ngành. Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Hội đã kết hợp với Đoàn TNCSHCM tổ chức các hoạt động Tri Ân Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hội tổ chức các Đoàn cán bộ dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên các miền đất nước, thăm và tặng quà cho các thương binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà Bộ đội Trường Sa, phối hợp với công đoàn, Đoàn thanh niên ủng hộ đóng góp để xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình có công với cách mạng...Qua các hoạt động, Hội đã tác động tích cực đến thế hệ trẻ trong việc rèn luyện phấn đấu kế tục sự nghiệp cách mạng phát huy truyến thống tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2015, Ban thường vụ, BCH Hội CCB KTNN đã chỉ đạo các chi hội, phân hội trực thuộc: Quán triệt, động viên các hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy KTNN và các văn bản chỉ đạo của Tổng KTNN; Tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên tham gia các phong trào phát động tại các đơn vị; Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với chính quyền tham gia đóng góp ý kiến trong các Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; Tham gia tích cực công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo cáo nhấn mạnh, hội viên Hội CCB KTNN đều là những cán bộ, công chức có nhiều kinh nghiệm, chuyển ngành từ các đơn vị quân đội, có nghiệp vụ chuyên môn vững, giữ nhiều vai trò cán bộ chủ chốt các đơn vị, luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, gương mẫu trong công tác, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo trong nghiệp vụ, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Các Hội viên của Hội cũng luôn tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều Hội viên tham gia nghiên cứu các Đề tài khoa học, tham mưu xây dựng các chuẩn mực, Quy trình kiểm toán...

Về công tác xây dựng Hội, Hội đã có những bước phát triển về tổ chức và hoạt động, kiện toàn hệ thống tổ chức đến cơ sở, phát triển hội viên trên cơ sở tiêu chuẩn điều lệ Hội quy định; đến nay hệ thống tổ chức hội đã cơ bản hoàn thiện, các hoạt động của Hội đều được phổ biến đến các Chi hội, Phân hội, thành viên Hội.

Trong năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội CCB KTNN được xác định gồm: Bám sát nhiệm vụ chính trị của KTNN, tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn và hoạt động của TW Hội CCB Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Chiến lược phát triển của KTNN đến năm 2020, thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu của Ngành đề ra trong năm 2016; Tiếp tục truyên truyền vận động, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Gương mẫu trong các hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và theo Chương trình của Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN về việc tập trung chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ của KTNN thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên KTNN; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nội dung, phương thức hoạt động sâu, rộng hơn; Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam; Tổ chức các hoạt động Tri Ân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, động viên, khích lệ phong trào quyên góp, ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình có công với cách mạng, tặng quà các đối tượng chính sách; Tăng cường phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên KTNN để tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua; Qua phong trào thi đua tạo đà, tiếp sức tinh thần cho cán bộ, hội viên nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ những lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên...

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa nhấn mạnh, các đồng chí hội viên CCB KTNN hiện đang giữ nhiều vị trí chủ chốt của các đơn vị, luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, giữ gìn đạo đức kiểm toán viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao, đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán, hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của các đơn vị, cũng như của toàn Ngành. Hội CCB KTNN cũng luôn nêu cao tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, là tấm gương sáng, rèn luyện cho thế hệ trẻ. Để hoạt động của Hội CCB KTNN ngày càng phát triển, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Hội CCB KTNN cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, thiếu sót thời gian qua để rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

         
                            Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam chúc mừng Hội CCB KTNN

Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam chúc mừng những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2015 của Hội CCB KTNN. Trung tướng Nguyễn Song Phi nhấn mạnh, CCB KTNN không những tham gia tích cực và có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển chung của Hội CCB Việt Nam, mà còn là lực lượng tích cực, đóng góp không nhỏ vào việc vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành KTNN trong những năm qua. Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, Hội CCB KTNN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phát huy truyền thống của người “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoạt động của Hội. Hội CCB KTNN cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ của KTNN nhằm tạo lực lượng nòng cốt cho Hội. Trong điều kiện thực tế của Hội CCB KTNN, cần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bên ngoài và việc quan tâm, chăm sóc đời sống của chính các hội viên của Hội.

        
           Trung tướng Nguyễn Song Phi và Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa trao tặng Kỷ niệm chương của Hội CCB VN cho các đồng chí Hội viên CCB KTNN

Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 03 cá nhân thuộc Hội CCB KTNN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2015; trao tặng Kỷ niệm chương cho 10 đồng chí cán bộ, hội viên Hội CCB KTNN vì đã có thành tích trong xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam. Hội CCB KTNN cũng quyết định trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội giai đoạn 2010-2015./.

        
                            Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa trao tặng Bằng khen của Hội CCB VN cho các đồng chí Hội viên CCB KTNN

         
                                                  Chủ tịch Hội CCB KTNN Nguyễn Trọng tài trao Giấy khen cho các tập thể

         
                                                   Chủ tịch Hội CCB KTNN Nguyễn Trọng tài trao Giấy khen cho các cá nhân


Ngọc Bích