Đại hội Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

(sav.gov.vn) - Sáng 10/6/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đến dự và chỉ đạo.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Doãn Anh Thơ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ khối tham mưu, sự nghiệp của KTNN và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đảng ủy, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN, với tinh thần đoàn kết tập trung của Chi ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên, Chi bộ đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Chi bộ đề ra. Trong hơn 2 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm và coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chi bộ thường xuyên giáo dục đảng viên, công chức giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác KSCL kiểm toán, thẩm định KHKT và BCKT khách quan, trung thực và trách nhiệm để tránh rủi ro. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; khích lệ tinh thần làm việc, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật công chức. Đặc biệt là sự trao đổi, phối hợp với đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những rủi ro trong hoạt động kiểm toán, kiến nghị kiểm toán.

Thực hiện Hướng dẫn học tập chuyên đề hàng năm do Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN ban hành, Chi bộ đã xây dựng chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh. 100% đảng viên, công chức, đã có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc hơn, gương mẫu trong trong rèn luyện chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết TW4 và các công văn hướng dẫn của Đảng ủy KTNN.
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành khối lượng lớn công việc, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chế độ, hướng dẫn hoạt động kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán, thẩm định KHKT và BCKT.

Đơn vị đã chủ trì xây dựng và trình Tổng KTNN ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, 4 văn bản quản lý của KTNN; thực hiện thẩm định khâu cuối trước khi trình ban hành 8 Hướng dẫn kiểm toán; rà soát, thẩm định đề cương kiểm toán, hướng dẫn các lĩnh vực kiểm toán theo chuyên đề và các văn bản QPPL, VBQL của KTNN do các đơn vị khác chủ trì xây dựng theo kế hoạch hàng năm; tham gia góp ý các văn bản do các đơn vị trong ngành chủ trì xây dựng và các bộ ngành theo yêu cầu.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, Vụ CĐ&KSCLKT đã trình Ban Cán sự Đảng KTNN nội dung sửa đổi Hệ thống hồ sơ biểu mẫu, Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán; đang nghiên cứu sửa 5 Hướng dẫn về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán theo từng lĩnh vực. Các văn bản này hoàn thành trong tháng 6, vượt tiến độ 6 tháng. Đã làm việc với Chuyên gia về điều khoản tham chiếu để sửa Chuẩn mực kiểm toán, dự kiến hoàn thành trong năm 2022, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ sớm 2 năm.

Đáng chú ý, trong 2 năm 2020, 2021, đã tổ chức giám sát 374 cuộc kiểm toán. Hoạt động kiểm soát được tập trung chú trọng khâu kiểm soát kết quả kiểm toán, thẩm định BCKT để góp phần phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tăng cường kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán, xây dựng văn hóa nội bộ trong KSCL kiểm toán.
 
Năm 2021, Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Lê Đức Luận phát biểu tại Đại hội

Với mục tiêu tổng quát, xuyên suốt nhiệm kỳ 2022 - 2025 là “Xây dựng Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT trong sạch vững mạnh; đổi mới, trách nhiệm và chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn bản CĐ&KSCLKT ", Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025: Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là bộ chủ chốt; phát huy dân chủ và đoàn kết; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản chế độ của ngành, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn; xây dựng văn hoá kiểm soát chất lượng kiểm toán trong ngành; thực hiện chính sách kiểm soát chất lượng kiểm toán hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.
 
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua.
 
Trong hơn 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đảng ủy, Ban cán sự đảng KTNN, Lãnh đạo KTNN, với tinh thần đoàn kết tập trung của Chi ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên, Chi bộ đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Chi bộ đề ra.
 
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các mục tiêu tổng quát, định hướng và chỉ tiêu được Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT xác định cho nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi bộ cần triển khai trong nhiệm kỳ tới:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải thường xuyên, liên tục và đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng các văn bản chế độ của Ngành, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Chi ủy, lãnh đạo Vụ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ chốt để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy KTNN nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT là Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN. Do đó, Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN và các chi bộ nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công các đại hội tiếp theo.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Đức Luận - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy KTNN; đồng thời khẳng định, Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Đức Luận - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy KTNN; đồng thời khẳng định, Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Đức Luận tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Duy Bắc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của đảng, báo cáo chính trị Đảng bộ KTNN và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội bầu ra 04 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ KTNN.

Hà Linh