Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 07/12/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN đã họp thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.


Dự thảo báo cáo khẳng định, từ sau Đại hội, nhất là sau khi nghị quyết số 84/NQ-ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước về việc“Lãnh đạo công tác Hội Cựu chiến binh KTNN”. Hội đã có những bước phát triển về tổ chức và hoạt động, phát triển hội viên trên cơ sở quy định Điều lệ Hội. Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN đã triển khai hướng dẫn, chỉ đạo các chi hội, phân hội trực thuộc quán triệt, động viên các hội viên gương mẫu, đi đầu trong học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng; chính sách của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy KTNN và các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; phối hợp với chính quyền đóng góp ý kiến tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015, phát huy tinh thần dân chủ, tham gia xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia các chương trình phát động tạo không khí sôi nổi thi đua trong toàn Ngành. Hội thường xuyên, đẩy mạnh các hoạt động Tri Ân Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, động viên, khích lệ phong trào quyên góp, ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình có công với cách mạng, tặng quà các đối tượng chính sách, các hoạt đóng góp quỹ tình thương vì nguời nghèo theo phát động của Ngành... Sự gương mẫu về đạo đức lối sống chân thành của cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh KTNN đã tác động tích cực đến thế hệ trẻ trong việc rèn luyện phấn đấu kế tục sự nghiệp cách mạng phát huy truyến thống tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ đổi mới. Báo cáo cũng cho thấy có nhiều chi hội, phân hội đăng cai và tự tổ chức các chương trình hoạt động đền ơn đáp nghĩa, viếng các nghĩa trang liệt sỹ... có ý nghĩa như chi hội KTNN khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, Văn phòng KTNNN, KTNN chuyên ngành 6...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Hội Cựu chiến binh KTNN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Chiến lược phát triển của Kiểm toán nhà nước đến năm 2020.

Tại cuộc họp, cùng với việc tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo và kiện toàn lại một số chi Hội, phân hội có địa bàn xa nhau, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất hình thức khen thưởng cho một số tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Hội. Các đại biểu cũng bàn và thống nhất một số nội dung liên quan đến chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội gắn với kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh KTNN (12/2010-12/2015), kỷ niệm 71 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 26 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

Được biết, sau cuộc họp này, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN sẽ hoàn thiện dự thảo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và một số đề xuất, kiến nghị về sự quan tâm của Đảng ủy đối với hoạt động Hội để báo cáo Thường Trực Đảng ủy KTNN vào ngày 10/12/2015./.

Hà Linh