Đại hội Công đoàn cơ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực V nhiệm kỳ 2013-2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 20/12/2012, Kiểm toán Nhà nước khu vực V tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013-2015. Tham dự Đại hội có lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị.(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 20/7/2012, Kiểm toán Nhà nước khu vực V tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013-2015. Tham dự Đại hội có lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị.

Đại hội đã nghe ông Phan Thành Công – Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012 trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012. Báo cáo nêu rõ kết quả hoạt động của công đoàn đơn vị nhiệm kỳ qua trong đó nổi bật là những hoạt động từ thiện, nhân đạo: Đã vận động xây dựng được 02 căn nhà tình nghĩa tại Giá rai ( Bạc Liêu) và Năm Căn (Cà Mau) cho hai gia đình có công Cách Mạng; đã vận đông từ anh chị em công chức và người lao động xây dựng quỹ “vì trái tim cho em” và hỗ trợ 4 ca mỗ tim cho những đối tượng khó khăn trị giá 80.000.000đ.
Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận cho ý kiến về các nội dung của dự thảo và đề xuất các giải pháp, phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Tân - Bí thư Chi bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V đã chỉ đạo BCH Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động đơn vị; nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm công chức công vụ của từng đoàn viên.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn KTNN.

Tại Đại hội đ/c Nguyễn Thiện Phong – Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015./.   
          
ĐỖ. KV V