Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X: “Xung kích - Bản lĩnh - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hội nhập”

(sav.gov.vn) - Sáng 29/7/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Một kỳ Đại hội hướng tới mục tiêu “Xung kích - Bản lĩnh - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hội nhập”.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cùng 155 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đại diện cho 30 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên KTNN.

Tại phiên làm việc thứ Nhất, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời thông qua Quy chế của Đại hội và các nhiệm vụ quan trọng khác…

Theo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Ban Chấp hành đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hoạt động toàn khoá, Chương trình hoạt động cụ thể từng năm và phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Chấp hành ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của Đoàn Khối để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của Đoàn Thanh niên KTNN.
 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Phương Vân trình bày báo cáo trước Đại hội

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên, trong đó công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị được chú trọng, đưa các hoạt động của Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao tổ chức đoàn và tham gia xây dựng Đảng là nội dung trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và phát huy hiệu quả trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức và hành động. Ban Chấp hành đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy các cấp trong kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy KTNN, Ban Chấp hành đã luôn phát huy cao tinh thần chủ động, tích cực trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng là 320 đoàn viên, trong đó, đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng 268 đồng chí.

Kiểm điểm về hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Phương Vân cho biết, với nguyên tắc tập trung dân chủ, Ban Thường vụ đã phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các Ban chuyên môn và các chi đoàn trực thuộc ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ Quy chế làm việc, Chương trình hoạt động toàn khoá, Chương trình hoạt động cụ thể từng năm.

Ban Thường vụ đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, tăng cường tính thông tin, kết nối giữa các cơ sở đoàn, phát huy vai trò theo dõi các chi đoàn của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong chỉ đạo điều hành, Ban Thường vụ đã linh hoạt, chủ động giao nhiều phần việc, công trình thanh niên để các chi đoàn trực thuộc chủ trì thực hiện căn cứ theo đặc thù của từng chi đoàn, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của mỗi cơ sở Đoàn, đặc biệt là triển khai các hoạt động phù hợp trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Tổng kết nhiệm kỳ, tính đến tháng 6/2022, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đoàn kết, phối hợp và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn Thanh niên KTNN, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội khoá IX đề ra.
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong phiên họp thứ Nhất, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, Đại hội đã nhất trí bầu 29 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí, bầu 02 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN khóa X. 

Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng KTNN chuyên ngành VII đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Đình Trường – Phó trưởng phòng KTNN chuyên ngành V và đồng chí Đỗ Xuân Bách – Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó trưởng phòng KTNN chuyên ngành Ia được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2022-2027./.

M. Thúy