Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam

(sav.gov.vn) - Sáng 15/1/2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 981 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kỳ tham dự buổi lễ. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đoàn khóa XI, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đoàn khóa XI, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Báo cáo chính trị được xây dựng với chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhiều vấn đề mới đặt ra. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên.
 

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy trình bày báo cáo tại Đại hội

Về công tác giáo dục của Đoàn, với trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư TW Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Điển hình là các đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới…

Kết thúc nhiệm kỳ, 100% cán bộ, 99% đoàn viên được học tập, quán triệt và 85,2% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; xây dựng được 23.924 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ là dấu ấn của Đoàn và thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, đời sống văn hoá ở nông thôn, tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tham gia phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong hoạt động sản xuất nông - lâm ngư nghiệp, vay vốn phát triển kinh tế; chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… “Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu triệu và phát huy thanh niên, nêu cao tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, khẳng định rõ nét vai trò và sự tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ” - Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy cho biết.

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, Đoàn đã triển khai mạnh mẽ các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, thích ứng, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ với các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn được quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, nhất là ở địa bàn dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách có liên quan đến thanh thiếu nhi. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, sở thích của thanh niên; sáng tạo, linh hoạt trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác. Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 66%, vượt chỉ tiêu đề ra; Đoàn đã giới thiệu gần 1,2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, hơn 668.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 95,5% chỉ tiêu đề ra).
 
Quang cảnh Đại hội

Bên cạnh những thành tựu và sự tiến bộ nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022, Bí thư thứ nhất TW Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra 08 nhóm tồn tại, hạn chế đồng thời cho rằng, cần xác định những giải pháp khắc phục trong phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 - 2012, dự báo lực lượng này chiếm gần 1/4 dân số cả nước và gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, với những đặc điểm về tính cách, tư duy, nhận thức, tiềm năng, xu hướng và phong cách sống có nhiều nét mới. Thực tế này đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải có tư duy, tầm nhìn mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; tạo môi trường rèn luyện, động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của thanh thiếu nhi, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng hành, hỗ trợ, chăm lo vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đại hội đặt mục tiêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng khi tới dự sự kiện quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Tổng Bí thư cũng gửi lời chào thân ái, thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, riêng trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục; tăng cường lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với nhiều cách làm mới, hiệu quả.

Ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành với thanh niên được xác định phù hợp với năng lực, thế mạnh của thanh niên; đồng thời đáp ứng được những nhu cầu, mong mỏi của tuổi trẻ. Qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố. “Thế hệ trẻ ngày nay được đào tạo rất sớm và trải qua quá trình học tập trong nhà trường. Trình độ cán bộ so với trước cũng khác rất nhiều. Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên với Đảng, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố.

Thanh niên đã và đang có mặt, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu hiện rõ nét nhất là hình ảnh thanh niên tham gia rất tích cực, có hiệu quả trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ… vừa qua. “Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với những nhận định thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị mà văn kiện Đại hội đã xác định đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua cũng như bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng gợi mở thêm các giải pháp cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ…; đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh, thiếu niên Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy lĩnh hội những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện một lòng trung thành đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đại hội xin hứa sẽ chủ động, quyết liệt, sớm cụ thể hóa những lời dặn dò của Tổng Bí thư thành những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Chiều cùng ngày, Đại hội bước vào phiên thứ tư với các nội dung quan trọng như: Thảo luận, thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Ngay sau đó sẽ diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII./.

M. Thúy