Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) - Ngày 13/9/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự Đại hội có Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN Hoàng Văn Sỹ; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Trần Đức Lâm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB trình bày cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ KTNN, công tác Đảng của chi bộ Vụ TCCB đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, đẩy mạnh. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đã được Chi bộ thể hiện bằng các Chương trình hành động cụ thể, thể hiện được sự lãnh đạo tập trung, trí tuệ và quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ. Chi bộ đã tổ chức tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời coi đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng viên các Tổ đảng đã nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tổ chức cán bộ và vận dụng trong thực tiễn công tác.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên cũng như công tác phát triển đảng luôn được cấp ủy Chi bộ quan tâm. Kết quả phân loại các năm, Chi bộ luôn được xếp loại “Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 100% đảng viên của Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và khẳng định được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy Vụ TCCB luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; từ việc củng cố, từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức đến công tác xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ. Công tác cán bộ luôn được tham mưu dân chủ, đúng nguyên tắc và đúng theo quy trình quy định của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Vụ TCCB đã lãnh đạo, động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng công tác tham mưu có bước chuyển biến rõ rệt, với nhiều điểm đột phá: Tham mưu thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của cả hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng trực thuộc các đơn vị thuộc.

Nổi bật, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương để tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước việc thực hiện quản lý biên chế, xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm KTNN giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2022-2026; tham mưu tổ chức cán bộ đúng kế hoạch, đạt chất lượng và có nhiều đổi mới tích cực, đặc biệt trong công tác luân chuyển, điều động đã ưu tiên cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có triển vọng làm nguồn đội ngũ Lãnh đạo cấp chiến lược của Ngành. Các hoạt động trên đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng khắp trong toàn Đảng bộ KTNN về thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ góp phần từng bước điều chỉnh cơ cấu đội ngũ công chức trong toàn Ngành; đổi mới công tác đánh giá Thủ trưởng đơn vị kết hợp với kiểm điểm, đánh giá cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư; số lượng công chức, viên chức cử đi đào tạo lý luận chính trị lớn nhất từ trước đến nay; hoàn thiện các điều kiện để thực hiện công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN vào năm 2023.

Ngoài ra, Vụ TCCB đã tham mưu ban hành kịp thời các quy chế, quy định về công tác quản lý cán bộ, tạo hành lang pháp lý và thiết lập các quy trình phối hợp giải quyết công việc. Vụ TCCB có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các đơn vị trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng giải quyết các hồ sơ công việc.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ Nhất Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nghiên cứu tham mưu Lãnh đạo KTNN tiếp tục xây dựng một số chương trình bồi dưỡng mới; sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện có; xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi và phần mềm đánh giá nhằm phục vụ công tác đánh giá của KTNN năm 2023; tổ chức các lớp đào tạo, tọa đàm, hội thảo, phổ biến các kinh nghiệm và cập nhật kiến thức kiểm toán.
 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chi bộ xác định mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2022-2025 là: “Xây dựng Chi bộ Vụ TCCB kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đoàn kết, thống nhất; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có đạo đức chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Từ mục tiêu tổng quát, Chi bộ cũng xác định 7 nội dung chỉ tiêu cụ thể, trong đó tham mưu Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước phát triển đội ngũ công chức, Kiểm toán viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý; sắp xếp, sử dụng đội ngũ căn cứ theo Đề án vị trí việc làm, năng lực của cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ đảm bảo đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức chính trị, đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chi bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, tập trung ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tập thể Cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng... Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt, chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác trong nhiệm kỳ tới; tham mưu từng bước xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm, bố trí, đánh giá cán bộ trên cơ sở yêu cầu của vị trí việc làm; đánh giá chất lượng đội ngũ để có cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp. Tập trung tham mưu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính; phát triển đội ngũ công chức, Kiểm toán viên đủ về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua đào tạo, bồi dưỡng...

Tại Đại hội, đại diện các Tổ đảng đã tập trung thảo luận và bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung được Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiều ý kiến phát biểu làm rõ hơn về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như đẩy mạnh công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN giao.
 
Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo và các ý kiến tham luận. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định, không chỉ ở nhiệm kỳ  2020-2022 mà trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, Chi bộ Vụ TCCB luôn là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là Chi bộ trong sạch, vững mạnh qua nhiều năm và vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý cua KTNN và các Đảng ủy cấp trên.

Bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chi bộ xác định cho nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị chỉ đạo, lãnh đạo việc rà soát công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với Vụ Pháp chế trong phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán và trách nhiệm của Kiểm toán viên nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức thực hiện pháp luật trong thực thi công vụ. Trong xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ, Chi bộ cần bám sát các nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đã đăng ký với Đảng bộ KTNN. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, đi sâu vào bản chất hơn; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. “Chi bộ cần lựa chọn một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt công tác xây dựng văn bản, biên chế tiền lương, nhân sự, đào tạo… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Sau Đại hội, tập thể cấp ủy khóa mới và toàn thể đảng viên, công chức Vụ TCCB cần đoàn kết, đồng lòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại  hội vào cuộc sống” - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đỗ Văn Tạo – Vụ trưởng Vụ TCCB tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Đức Lâm – Phó Vụ trưởng Vụ TCCC tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025./.

Phương Ngọc