Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 1/6/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027 và các Bí thư Đoàn Thanh niên của 31 cơ sở đoàn trực thuộc KTNN. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thi đua - Văn phòng, Đoàn thanh niên KTNN Trần Đức Hạnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác đoàn và phong trào thanh niên KTNN đã đạt được những kết quả nhất định.

Theo đó, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần của đoàn viên thanh niên.

Ban Thường vụ Đoàn KTNN đã triệu tập đoàn viên các chi đoàn tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên và đồng bộ, thông qua việc kỷ niệm các ngày Lễ lớn và tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng, như: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); Ngày hội hiến máu nhân đạo… nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong tuổi trẻ KTNN.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thi đua - Văn phòng, Đoàn thanh niên KTNN Trần Đức Hạnh phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên KTNN đã thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn tải cuốn sách của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; tiến hành phổ biến, quán triệt tới các đoàn viên, thanh niên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy KTNN, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, các văn bản chỉ đạo, công điện của Tổng KTNN nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, công tác đoàn viên… tiếp tục được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức triển khai thực hiện tốt. 
 
 
Đại diện các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên KTNN phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn KTNN và các Chi đoàn trực thuộc đã chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện có chiều sâu, ý nghĩa thiết thực, tính lan tỏa rộng, với tổng số tiền huy động được 760 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các Ban chuyên môn và Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên KTNN đã báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Đoàn để rút ra bài học, nâng cao cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới.
 
Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường biểu dương nỗ lực của các Chi đoàn, các tổ chức, đoàn viên thanh niên của KTNN đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác chung của toàn Đoàn. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Đoàn thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường đề nghị các Chi đoàn tiếp tục bám sát kế hoạch công tác của Chi đoàn đã đề ra, bám sát định hướng của Đoàn cấp trên, các nhiệm vụ cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị giao để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa cả về nội dung, phương thức và địa điểm đối với công tác tuyên giáo, sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.  

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn rộng khắp trên cả nước đảm bảo phương châm có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi Chi đoàn trực thuộc phấn đấu triển khai từ 1-2 chương trình thiện nguyện trên các địa bàn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, phù hợp với điều kiện của Chi đoàn.

Tăng cường đôn đốc, quán triệt đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, văn hóa, cụ thể hóa trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ, đồng thời triển khai đào tạo nghiệp vụ đoàn cho đội cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Đẩy mạnh tổ chức các tọa đàm, hội thảo theo mô hình các nhóm, cụm Chi đoàn trong và ngoài Ngành, tập trung vào các vấn đề, chủ đề phù hợp với đặc thù, lợi thế riêng của các Chi đoàn trực thuộc KTNN, đồng thời bám sát xu thế chung của ngành KTNN và xã hội. Trong năm tổ chức từ 2-3 cuộc hội thảo/tọa đàm chuyên môn do Đoàn thanh niên KTNN chủ trì, mỗi Chi đoàn trực thuộc phấn đấu chủ trì tổ chức từ 1-2 cuộc hội thảo/tọa đàm gắn với chuyên môn đặc thù của từng đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của Ban chấp hành Đoàn thanh niên KTNN và các Chi đoàn trực thuộc. Gắn việc ứng dụng CNTT với việc quản lý đoàn viên, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trực thuộc. Đoàn viên thanh niên đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai rộng rãi hướng tới phổ cập ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN. Triển khai thí điểm và có lộ trình nhân rộng việc họp trực tuyến đối với Ban chấp hành Đoàn thanh niên KTNN và BCH các Chi đoàn trực thuộc trong thời gian tham gia hoạt động kiểm toán; phát huy đồng bộ hơn nữa vai trò của các Tổ CNTT tại các Chi đoàn trực thuộc; phối hợp với cấp ủy các đơn vị để có định hướng, giao nhiệm vụ cụ thể về ứng dụng CNTT đối với các Chi đoàn.

Chủ động tham gia và giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực kiểm toán CNTT và đẩy mạnh học tập kinh nghiệm quốc tế trong những lĩnh vực kiểm toán mới, phục vụ tốt hơn hoạt động kiểm toán và hội nhập quốc tế của KTNN.

Phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Các Chi đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch của Chi đoàn để hưởng ứng và cụ thể hóa kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành của Đoàn KTNN năm 2023./.

Hà Linh