Hội nghị tổng kết công tác công đoàn KTNN năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011

 Ngày 21/01/2011, tại Hà Nội, Công đoàn Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Tới dự Hội nghị có Tổng KTNN Vương Đình Huệ, các Phó tổng KTNN: Cao Tấn Khổng, Hoàng Hồng Lạc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng nhiều đại biểu đoàn viên công đoàn trong toàn ngành.

Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn KTNN, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Ngọc Sùng đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2010 và nhiệm vụ công tác năm 2011.
 
Trong năm qua, Ban chấp hành công đoàn KTNN đã có nhiều cố gắng để triển khai các hoạt động một cách cụ thể và thiết thực; nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy công đoàn các đơn vị trực thuộc sau đại hội nhằm đưa các công đoàn đi vào hoạt động theo quy định; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên và Tổng KTNN phát động… Công đoàn đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các công đoàn viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành KTNN.

Cùng với những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch công đoàn cũng chỉ ra một số vấn đề hạn chế, cần khắc phục, đặc biệt là sự khó khăn trong việc quán triệt chấp hành các quy định về thi đua khen thưởng do nhiều cán bộ kiểm toán viên phải đi công tác dài ngày.

Năm 2011, Công đoàn sẽ tập trung vào việc thực hiện các nội dung: tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước diễn ra trong năm; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành công đoàn KTNN và công đoàn trực thuộc sau đại hội công đoàn cơ sở; đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện văn minh công sở, văn minh trong giao tiếp…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc đã đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn KTNN trong năm qua, đồng thời mong muốn Công đoàn ngành sẽ đổi mới phương pháp hoạt động của Ban chấp hành cũng như các tổ chức công đoàn, thể hiện được vai trò quan trọng trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi CBCCVC, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, công tác nhân đạo, xây dựng một tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả và thiết thực... Ngoài những hoạt động mang tính đặc thù của công đoàn, Công đoàn KTNN cũng cần có những hoạt động để đẩy mạnh công tác chuyên môn và động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
 
Cũng tại hội nghị này, Công đoàn KTNN đã quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tặng Giấy khen cho 10 gương mặt tiêu biểu trong công tác công đoàn năm 2010./.
 

ĐH.