Công đoàn KTNN tổng kết công tác công đoàn năm 2018

(sav.gov.vn) – Chiều 11/01/2019, tại Trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Công đoàn KTNN tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn KTNN Nguyễn Thị Thúy Nhàn trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác công đoàn năm 2018.

Báo cáo nêu rõ, Công đoàn KTNN là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, có 2.165 đoàn viên sinh hoạt tại 16 công đoàn cơ sở và 17 công đoàn bộ phận trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn là những người đã được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tuỵ với công việc, có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao; có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Kiểm toán nhà nước và của đơn đơn vị; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, hoạt động của KTNN.

Trong năm 2018 Công đoàn đã triển khai tốt tất cả cả nội dung công tác: Tham gia, thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; Kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; Thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tham gia xây dựng Đảng; Hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ; Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

Trong năm, công đoàn đã tổ chức 33 cuộc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách, Pháp luật với 2.160 người tham dự; tổ chức 32 lớp triển khai Chỉ thị 05-CT/TW; Triển khai xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá; Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông...

Trong năm, Công đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bám sát Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 1618/CT-KTNN ngày 17/10/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; công tác thi đua luôn gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên đã tích cực tham gia.  Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại hội ASOSAI lần thứ XII do KTNN Việt Nam đăng cai bằng nhiều hình thức, đạt được kết quả cao.

Trong năm, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi 100 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, với tổng số tiền 60 triệu đồng; số đoàn viên được khám sức khoẻ định kỳ 2165 người; các đơn vị đã tổ chức tốt bếp ăn tập thể cho CBCCVC.

Năm 2018 các đơn vị của Công đoàn KTNN đã hỗ trợ xây 30 nhà “Mái ấm công đoàn”, “Xã hội tình nghĩa”; ủng hộ các hoạt động xã hội tình nghĩa khác 1.450.000.000 đồng; ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 500 triệu đồng..

Trong năm, BCH Công đoàn KTNN ra quyết định thành lập 05 Ban giúp việc Ban Chấp hành gồm các ban: Tổ chức - Tuyên giáo - Văn phòng; Ban Chính sách - Kinh tế - xã hội; Ban Thể thao - Văn nghệ; Ban Thi đua - khen thưởng; Ban Nữ công do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Kiểm toán nhà nước làm Trưởng ban.
 
Công đã đoàn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 67 đảng viên mới, bồi dưỡng và giới thiệu chuyển đảng chính thức cho 114 đảng viên dự bị...
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, Công đoàn KTNN đặt mục tiêu thực hiện 05 nhiệm vụ:

Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức các cấp gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; 4 chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động thi đua trong cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, gắn cụ thể hóa các chỉ tiêu thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Phát động các phong trào thi đua chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm thành lập KTNN, 25 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; vận động cán bộ đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong CBCCVCLĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và các văn bản, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Gắn với chủ đề năm 2019 của Tổng Liên đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

Tại Hội nghị, một số công đoàn cơ sở đã tham luận đóng góp cho việc phát triển hoạt động công đoàn của KTNN với các nội dung: Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết các cấp công đoàn; Vận động đoàn viên chấp hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, ngày làm việc 8 giờ với năng suất, chất lượng, hiệu quả; Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...
 
Phó Chủ tịch TLĐ Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức VN Ngọ Duy Hiểu tặng bằng khen cho tập thể thuộc
Công đoàn KTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả Công đoàn KTNN đã hoàn thành trong năm 2018. Về các nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, năm 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 25 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam, vì vậy, trong triển khai các nhiệm vụ Công đoàn KTNN cần chú trọng gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị, Yêu cầu của Đại hội Công đoàn lần XII, Công đoàn VN và Công đoàn Viên chức VN. Công đoàn KTNN cần tiếp tục đổi mới phát động phong trao thi đua, làm tốt công tác: Đôn đốc, kiểm tra, nhân rộng mô hình; khen thưởng thực chất, đúng người, đúng đối tượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nhất là đối với Ngành có hoạt động đặc thù như KTNN…
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng: Hoạt động công đoàn góp phần nâng cao hình ảnh KTNN, KTNN không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn tham gia tích cực vào xây dựng phong trào, các hoạt động từ thiện, xã hội. Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn trong năm 2019, Công đoàn KTNN phát huy các thành tích 2018, nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo đạt hiệu quả hơn. Cần có kế hoạch thống nhất, chủ động giữa Công đoàn Ngành và từng đơn vị để đạt hiêu quả cao hơn trong các hoạt động của Công đoàn; Các hoạt động công đoàn cần đổi mới, sáng tạo; Chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động; Đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn; Đẩy mạnh an sinh xã hội gắn liền với đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh của KTNN ra bên ngoài... hướng tới xây dựng hình ảnh KTNN “Uy tín - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.
 
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh tặng bằng khen cho cá nhân thuộc
Công đoàn KTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017
 
Thay mặt Công đoàn KTNN, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Viên chức VN và Lãnh đạo KTNN, cam kết Công đoàn KTNN sẽ nghiên cứu cụ thể hóa vào chương trình hoạt động năm 2019 của Công đoàn KTNN; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của CĐVCVN, Ban cán sự, Lãnh đạo KTNN để Công đoàn KTNN tiếp tục phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Trong khuôn khổ của Chương trình, Công đoàn KTNN đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức VN cho 12 tập thể và 12 cá nhân thuộc Công đoàn KTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017./.

Ngọc Bích