Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ 15

(sav.gov.vn) - Chiều 29/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) lần thứ 15 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, lãnh đạo Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể và các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được trình bày tại Hội nghị, năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao, gương mẫu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.

Đảng ủy KTNN thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là kiểm toán viên có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, văn hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, đại đa số đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được sự đoàn kết nhất trí cộng sự cao trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN và lãnh đạo các đơn vị, toàn Ngành đã hoàn thành cơ bản các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2023 với nhiều phát hiện và kiến nghị kiểm toán quan trọng, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 30.245 tỷ đồng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp tại 133 văn bản, phối hợp tốt với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều tra 01 vụ việc và kiểm toán 02 vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, KTNN cung cấp kịp thời 299 báo cáo kiểm toán và tài liệu kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và các thông tin phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ, các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; công tác an sinh xã hội tiếp tục được Đảng ủy KTNN quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực...
 
Đặc biệt, Ban Thường vụ đã chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện chủ trương gợi ý kiểm điểm đối với toàn thể 32 đơn vị, kết hợp với đánh giá cấp ủy, cá nhân lãnh đạo cuối năm nhằm hạn chế, khắc phục tối đa tồn tại, hạn chế của các đơn vị. Qua triển khai, có thể khẳng định đây là một chủ trương mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả cao, góp phần cho cấp ủy, người đứng đầu xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên nguồn lực, thời gian, trí tuệ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong thời gian tới.
 
Hội nghị cũng được nghe báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên...
 
Kết quả tự phân loại của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN năm 2023 có 323 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.314 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 04 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trên cơ sở nhận diện những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các ý kiến đã góp ý, đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy KTNN thời gian qua, cũng như các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.  
 
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Theo đồng chí, trong thời gian tới, các tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy KTNN và các tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Trọng tâm là tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2024 chất lượng, hiệu quả. 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy KTNN.

Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện các văn bản, đảm bảo chất lượng; đồng thời chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết công tác Đảng của KTNN.

Các Vụ tham mưu có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để xem xét sửa đổi các quy định có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhằm tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán./. 

N.Lộc